Chromatic Coffee Logo
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
1000Faces Coffee Logo
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee Logo
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.

Specials
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Fazenda Ambiental Fortaleza
Fazenda Ambiental Fortaleza
(Shade, Sustainable)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Sumatra Fair Trade & Organic
Sumatra Fair Trade & Organic
(Organic, Fair Trade)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Gamut Espresso
Gamut Espresso
$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Kunjin  - Papua New Guinea
Kunjin - Papua New Guinea
$16.50 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Decaf New York Espresso
Decaf New York Espresso
(Decaf., Fair Trade)

$15.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Dukunde Musasa
Dukunde Musasa
(Fair Trade, Dir. Trade)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Decaf SWP Red Den Blend
Decaf SWP Red Den Blend
(Decaf., Fair Trade)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Ethiopia Sidamo Natural ARDI
Ethiopia Sidamo Natural ARDI
(Relationship)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Tulio Portillo - Honduras
Tulio Portillo - Honduras
(Dir. Trade, Single Estate)

$18.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Unisphere Blend
Unisphere Blend
(Fair Trade, Organic)

$12.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Espresso Savio
Espresso Savio
(Sustainable, Dir. Trade)

$75.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Fazenda Ambiental Fortaleza
Fazenda Ambiental Fortaleza
(Shade, Sustainable)

$85.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Ethiopia Reko Yirgacheffe
Ethiopia Reko Yirgacheffe
(Shade, Sustainable)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Ethiopia Reko Yirgacheffe
Ethiopia Reko Yirgacheffe
(Shade, Sustainable)

$85.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Shadow Puppet Espresso Decaf
Shadow Puppet Espresso Decaf
(Decaf.)

$18.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - El Meridiano - Colombia
El Meridiano - Colombia
(Shade, Sustainable)

$85.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Brazil Fazenda Nossa Senhora SWP Decaf
Brazil Fazenda Nossa Senhora SWP Decaf
(Single Estate, Relationship)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Dukunde Musasa
Dukunde Musasa
(Fair Trade, Dir. Trade)

$85.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Bell's Blend
Bell's Blend
(Sustainable, Dir. Trade)

$75.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Ethiopia Sidama Chire
Ethiopia Sidama Chire
$18.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Espresso Savio
Espresso Savio
(Sustainable, Dir. Trade)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - Decaf Monk
Decaf Monk
(Organic, Shade)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Ethiopia Sidama Decaf
Ethiopia Sidama Decaf
(Decaf.)

$18.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Encore Dark Seasonal Blend
Encore Dark Seasonal Blend
(Dir. Trade)

$14.50 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - El Meridiano - Colombia
El Meridiano - Colombia
(Shade, Sustainable)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Brazil Fazenda Nossa Senhora Aparacida
Brazil Fazenda Nossa Senhora Aparacida
(Single Estate, Relationship)

$13.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Keynote Perennial  Brew
Keynote Perennial Brew
(Dir. Trade, Relationship)

$15.50 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 2 Chromatic
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - El Joaquin
El Joaquin
(Single Estate, Dir. Trade)

$16.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 1000faces
Dallis Bros. Coffee
Dallis Bros. Coffee - Decaf SWP Unisphere Blend
Decaf SWP Unisphere Blend
(Decaf., Fair Trade)

$14.00 / 12 oz.
Free Shipping! Order any 3 Dallis Bros.
1000Faces Coffee
1000Faces Coffee - El Joaquin
El Joaquin
(Single Estate, Dir. Trade)

$85.00 / 5 lbs.
Free Shipping! Order any 3 1000faces