Hawaii
Klatch Coffee
Klatch Coffee - Hawaiian Ka'u Typica
Hawaiian Ka'u Typica
(Dir. Trade, Single Estate)

$34.95 / 12 oz.
PT's Coffee
PT's Coffee - Rusty's Hawaiian Ka'U Typica - Kenya Process
Rusty's Hawaiian Ka'U Typica - Kenya Process
(Relationship, Single Estate)

$23.50 / 8 oz.