Limited Offering Roasts - Medium Dark
Klatch Coffee
Klatch Coffee - 100% Hawaiian Espresso
100% Hawaiian Espresso
$34.95 / 12 oz.
Limited Hawaiian
Espresso!
Chromatic Coffee
Chromatic Coffee - Ethiopia Sidama Decaf
Ethiopia Sidama Decaf
(Decaf.)

$18.00 / 12 oz.
Limited berry-
citrus decaf dream.